"Podstata? Lounská krajina. Samostatné holé kopce proti nebi. Hmota proti nekonečnu a prázdnotě nebe.

... otevřená krajina na horizontu uzavřená Středohořím, uprostřed té velké krajiny osamělý Blšanský kopec zvaný Pšaňák. Česká Svatá Viktorie."

[Vladimír Novák, 1994]